Trucan's +376 827 888 / innova@andorra.ad

Assegurem el teu habitatge i la teva comunitat, siguis propietari o llogater, es tracti d’una residència principal o secundària, incloent-hi en tots els casos la garantia de Fenòmens Naturals.

 • Les millors cobertures.
 • El teu pis com a nou: reparació estètica completa.
 • Reclamació de danys com a vianant o ciclista.
 • Cobrim la Responsabilitat Civil i els accidents de la teva mascota.
 • Catàstrofes naturals
 • Assessorament i protecció jurídica
 • Servei Tècnic de Reparacions 24h/365 dies
 • Orientació mèdica

També assegurem les teves mascotes

Protegim la teva comunitat

 • Les millors cobertures
 • Incendi.
 • Actes vandàlics.
 • Danys per aigua.
 • Robatori i furt.
 • Catàstrofes naturals.
 • Assessorament i protecció jurídica.
 • Servei Tècnic de Reparacions 24h/365 dies.

Més informació sobre les cobertures i els preus.

Contacta amb nosaltres